กรมชลประทาน ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ 
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

[ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ]