เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ
 

 

 
      คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด

 

> <
เลขที่
คำสั่ง
ภาระกิจ
ลงวันที่
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัตหน้าที่ 4 มกราคม 2560
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ที่ตั้ง 105 หมู่ที่ 6  ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150
โทร. 0-5304-7322 แฟ็กซ์ 0-5384-2366
E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com


 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5304-7322 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2011 Maefaek-Maengat