เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 

- ปี พ.ศ.2561-

- วารสารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ฉบับที่ 4/61 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

- วารสารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ฉบับที่ 3/61 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

- วารสารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ฉบับที่ 2/61 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560

- วารสารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ฉบับที่ 1/61 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

- ปีพ.ศ.2560-

- วารสารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

- วารสารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

- วารสารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

- วารสารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560

- วารสารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

- วารสารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


 
 
     
 
   
     
 
     
 
   

   
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat