เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล ได้นำคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เข้าศึกษาดูงานบริเวณเขื่อนแม่งัด โดยมีนายประพนธ์ เครือปาน ผู้อำนวนการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบรูณ์ชล เป็นวิทยากรบรรยาย และได้มอบหมายให้ นายพฤกษ์ เรืองไวทย หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม นำคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เข้าเยื่ยมชมดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง ที่บ้านป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ในการต้อนรับและพาเยี่ยมชมบริเวณอุโมงค์ผันน้ำ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

 

ดูรูปทั้งหมด

 
ย้อนกลับ    
     
   
 
 
   
   
   
   
 

   
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat