เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ทาง สทท.เชียงใหม่ได้เข้าถ่ายทำรายการ "ตามรอยพ่อ ตอน จากน้ำพระราชหฤทัยสู่สายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต" ณ บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยได้เชิญ นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล และนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมบันทึกรายการ พูดคุยถึงพระราชหฤทัยที่ทรงมอบให้เกษตรกรและประชาชนชาวไทย โดยเทปรายการจะออกอากาศทางช่อง NBT ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

 

ดูรูปทั้งหมด

 
ย้อนกลับ    
     
   
 
 
   
   
   
   
 

   
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat