เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมที่ 2 กรมชลประทานได้เข้าศึกษาดูงานติดตั้งระบบ Absolute Encoder ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล โดยในวันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 ได้เข้ารับฟังการบรรยายจากนายประพนธ์ เครือปาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล และในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ได้เข้าดูงานระบบ Absolute Encoder ณ บริเวณคลองฝั่งขวา (คลองฯ RMC) รวมถึงเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเข้าดูการก่อสร้างติดตังระบบ Absolute Encoder บริเวณคลองฝั่งซ้าย (คลองฯ LMC) รวมถึงระบบปิดเปิดปานประตูระบายน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

 

ดูรูปทั้งหมด

 
ย้อนกลับ    
     
   
 
 
   
   
   
   
 

   
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat