เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ทางคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลของการก่อสร้างเขื่อน เพื่อนำมาใช้ในการจัดสร้างภาพยนตร์สั้น และภาพยนตร์สารคดี ในโครงการ “9 โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ 9” โดยนายพฤกษ์ เรืองไวทย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลรวมถึงพาชมสถานที่ภายใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล และบริเวณโดยรอบของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และยังมีนายทวี ทองช้ำ หัวหน้าเมืองฝาย มาให้ข้อมูลในส่วนของภาคประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลประโยชน์จากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

 

ดูรูปทั้งหมด

 
ย้อนกลับ    
     
   
 
 
   
   
   
   
 

   
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat