เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ส่งพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาประเพณี 8 หน่วยงานที่ทางการไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลร่วมกับหน่วยงานและองค์กรณ์ท้องถิ่น อันประกอบด้วย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ,เทศบาลตำบนแม่หอพระ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ,โรงพยาบาลแม่แตง ,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ,อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และชุมชนบ้านช่อแล รวม 8 หน่วยงาน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี 8 หน่วยงานประจำปี พ.ศ.2560 ชึ้น ณ สนามกีฬาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

 

ดูรูปทั้งหมด

 
ย้อนกลับ    
     
   
 
 
   
   
   
   
 

   
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat