เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

ข่าวสารกิจกรรม ประจำปี 2561

วันอังคาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ณ ลานสนามหญ้าริมคลองแม่ข่า

 
 

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมพิจารณาและตรวจสอบแก้ไขงานซ่อมแซม ถนนบนสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

วันศุกร์์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ตายละ

 
 
   
     
 

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดการประชุมบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทานประจำปี พ.ศ.256

 
   


   
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat