เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

วัอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน


 
 

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

 
 
   
     
 

วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคมน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

 
   


   
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat