เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ รวมทั้งได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณน้ำท่วมขัง บริเวณ บ้านแม่คาว หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร และ บ้านหนองไคร้ หมู่ ๖ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้


 
 

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. 2563โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตรวจสอบการใช้พื้นที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหาบุกรุกของราษฎรตามแนวทาง RID No.๑ ของกรมชลประทาน ในบริเวณเทศบาลเมืองแกนพัฒนา

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชลเข้าตรวจสอบและติดตามพื้นที่น้ำท่วมขัง บริเวณติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในหมู่บ้านทั้ง ๓ แห่ง ปริมาณน้ำได้ลดลงกลับเข้าสู่ภาวะ

 
 
 
     
 

 


 
      
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat