เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดให้มีการประชุมและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔ ในระดับพื้นที่ ซึ่งรับน้ำชลประทานจากคลองซอย ๑๔ ขวา แม่แฝก

วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดให้มีการประชุมและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔ ในระดับพื้นที่ ซึ่งรับน้ำชลประทานจากคลองซอย ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ ขวา แม่แฝก


 
 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดให้มีการประชุมและประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔ ในระดับพื้นที่ ซึ่งรับน้ำชลประทานจากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก

วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชลเข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 
 
 
     
 

 


 
      
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat