เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID-๑๙ ทุกพื้นที่อาคารที่ทำการโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้เกิดเหตุไฟป่าเผาไหม้บริเวณหัวงาน ฝายสินธุกิจปรีชา ฝั่งตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประสานขอรถดับเพลิงจากหน่วย เทศบาลตำบลแม่แฝก มาช่วยควบคุมและดำเนินการ ดับไฟจนสงบพร้อมกับเฝ้าระวัง จนมั่นไจว่าเปลวไฟจะไม่คุกรุ่นขึ้นมาอีก


 
 

วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ รูปแบบการนำเสนอผลพยากรณ์ฝนความละเอียดสูงเพื่อสอดรับกับ ภาระกิจของหน่วยงาน

วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยการร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนน ด้านหน้าเรือนจำกลางเชียงใหม่ และบริวณหน้าทางเข้าหัวงานฝายสินธุกิจปรีชา

 
 
 
     
 

 


 
      
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat