เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ –๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทานและเกษตรกรเขตพื้นที่แม่แฝกและพื้นที่แม่งัด
ในการติดตามผลการส่งน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

วันอังคาร ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมกับ นายประชา คันธวณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา นายกฤศอนันต์ วัฒนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 และผู้บุกรุกหรือรุกล้ำที่ราชพัสดุ บริเวณถนนทางเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล


 
 

ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ –๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทานและเกษตรกรเขตพื้นที่แม่แฝกและพื้นที่แม่งัด
ในการติดตามผลการส่งน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมโครงการ “รวมใจสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง” ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

 
 
 
     
 

 


 
      
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat