เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สุขด้วยพระราชดำริ ออกอากาศ ช่วงข่าวในพระราชสำนัก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๔๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. ทาง ททบ.๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเข้าใจ เข้าถึงแผ่นดิน ทรงรับรู้ว่า “น้ำคือชีวิต” ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่น ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเช่าจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่โครงการ


 
 

วันศุกร์ ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมตอบข้อซักถามและนำเสนอประเด็น การบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ต่อสมาชิกวุฒิสภา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่แตง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

 
 
 
     
 

 


 
      
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat