เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

 นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมพิธีเปิด FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES...อ่านต่อ

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ...อ่านต่อ


 
 

นายอานนท์ พรเพชรสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจากศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเป้า จำนวน ๖๕ คน ในการเข้ามาศึกษา เยี่ยมชมดูงาน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย ถึงประวัติความเป็นมาของ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ประโยชน์ของ เขื่อนกับชุมชน...อ่านต่อ

นายปริญญา ศรียาบ นายช่างชลประทานปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการจัดวา งแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน...อ่านต่อ

 
 
 
     
 

 


 
      
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat