วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม  2559 เวลา 09.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายอาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
      ในการนี้ นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยในครั้งนี้ด้วย

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
สังกัดสำนักชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5304-7322 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2011 Maefaek-Maengat