.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 222.344 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 83.90%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 222.344 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 83.90 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 15.667 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 53.468 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 6.568 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 39.511 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 0.000 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0.0 มิลลิเมตร แม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0.0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0.0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0.0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.31 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.02) +1.91 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล...อ่านต่อ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทาน และเกษตรกร เขตพื้นที่แม่แฝกและพื้นที่แม่งัด ในการติดตามผลการส่งน้ำการปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๖๖/๖๗...อ่านต่อ


 
 

นายพัชรพงษ์ สาเขตร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอแม่แตง ประจำปี ๒๕๖๗...อ่านต่อ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ของการเบิกตรวจสุขภาพประจำปี...อ่านต่อ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat