.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

 DownLoad วารสารโครงการฯ

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 80.155 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 30.25%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 80.155 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 30.25 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 6.005 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 34.260 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 4.700 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 34.592 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 0.0 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0 มิลลิเมตร แม่แฝก 0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.10 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.31) +1.80 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- ประกาศสืบราคาวัสดุ จำนวน 12 รายการ (3 มี.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ จำนวน 84 รายการ (2 มี.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (3 ก.พ.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (3 ก.พ.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (20 ม.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุงาน Packet (16 ม.ค.63)

- สถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ (12 ม.ค.63)

- การเข้าร่วมสัเกตการณ์เพื่อสร้างความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาประชาชน ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 1/2563

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 4/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 3/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 2/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 1/2561

 

 

 

 

 
 

 

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID-๑๙ ทุกพื้นที่อาคารที่ทำการโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้เกิดเหตุไฟป่าเผาไหม้บริเวณหัวงาน ฝายสินธุกิจปรีชา ฝั่งตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประสานขอรถดับเพลิงจากหน่วย เทศบาลตำบลแม่แฝก มาช่วยควบคุมและดำเนินการ ดับไฟจนสงบพร้อมกับเฝ้าระวัง จนมั่นไจว่าเปลวไฟจะไม่คุกรุ่นขึ้นมาอีก

 
 

วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ รูปแบบการนำเสนอผลพยากรณ์ฝนความละเอียดสูงเพื่อสอดรับกับ ภาระกิจของหน่วยงาน

วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยการร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนน ด้านหน้าเรือนจำกลางเชียงใหม่ และบริวณหน้าทางเข้าหัวงานฝายสินธุกิจปรีชา

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat