.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 156.730 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 59.14%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 156.730 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 59.14 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 11.143 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 138.182 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 71.480 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 0.000 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 33.4 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 5.7 มิลลิเมตร แม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0.0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 9.5 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 18.4 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.27 ม.รทก น้ำล้นฝาย 0.17 ม. ระดับน้ำในคลอง (+331.02) +0.00 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ สำนักเครื่องจักรกล ขุดลอกคลองส่งน้ำ และทางระบายน้ำล้นเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝน ๒๕๖๗...อ่านต่อ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตรวจสอบ และซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบของโครการ เพื่อให้อาคารชลประทานต่างๆ มีสถานภาพที่พร้อมใช้งาน...อ่านต่อ  


 
 

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสิทธิศักดิ์ ปัญญาล้าน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ และเจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และผู้นำชุมชน ในการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างบริเวณไหล่ถนนติดกับคลองชลประทานซอย ๙ ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก...อ่านต่อ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเป้า-อินทขิลพัฒนา และกลุ่มผู้ใช้น้ำช่อแล-แม่หอพระสามัคคี ทำการขุดลอกและบำรุงรักษาระบบชลประทาน คลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ ก่อนการส่งน้ำในฤดูฝนปี ๒๕๖๗...อ่านต่อ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat