.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 179.535 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 67.75%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 179.535 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 67.75 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 6.420 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 122.944 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 5.130 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 85.638 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 30.057 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 13.0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 15.3 มิลลิเมตร แม่แฝก 17.1 มิลลิเมตร แม่เตาไห 15.6 มิลลิเมตร แม่โจ้ 17.5 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 17.8 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.22 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.02) +1.97 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทาน และเกษตรกรเขตพื้นที่แม่แฝกและพื้นที่แม่งัด ในการติดตามผลการส่งน้ำการปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำที่ส่งไปในพื้นที่ มีความเพียงพอ และเป็นไปตามแผนการส่งน้ำของโครงการฯ...อ่านต่อ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖...อ่านต่อ


 
 

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ด ีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล...อ่านต่อ

นายอานนท์ อินทรประสาท ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าหารือการติดตามสถานการณ์น้ำ ในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งหารือร่วมกันถึงแนวทางการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำ และลงพื้นที่ศึกษาสภาพน้ำ ปริมาณน้ำ ในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล...อ่านต่อ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat