.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 129.518 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 48.90%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 129.518 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 48.90 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 7.718 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 1.522 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 4.180 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 58.740 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 10.188 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0.0 มิลลิเมตร แม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0.0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0.0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0.0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.23 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.02) +1.58 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 

34

-

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมพิธีเปิด FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES...อ่านต่อ

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ ตรวจราชการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ...อ่านต่อ


 
 

นายอานนท์ พรเพชรสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจากศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเป้า จำนวน ๖๕ คน ในการเข้ามาศึกษา เยี่ยมชมดูงาน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย ถึงประวัติความเป็นมาของ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ประโยชน์ของ เขื่อนกับชุมชน...อ่านต่อ

นายปริญญา ศรียาบ นายช่างชลประทานปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการจัดวา งแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน...อ่านต่อ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat