.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 94.43 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 35.63%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 94.43 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 35.63 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 17.017 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 95.999 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 6.110 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 66.035 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 0.124 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0 มิลลิเมตร แม่แฝก 0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.32 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.17) +1.82 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- ประกาศสืบราคาวัสดุ จำนวน 12 รายการ (3 มี.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ จำนวน 84 รายการ (2 มี.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (3 ก.พ.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (3 ก.พ.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (20 ม.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุงาน Packet (16 ม.ค.63)

- สถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ (12 ม.ค.63)

- การเข้าร่วมสัเกตการณ์เพื่อสร้างความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาประชาชน ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 1/2563

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 4/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 3/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 2/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 1/2561

 

 

 

 

 
 

 

วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ รวมทั้งได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณน้ำท่วมขัง บริเวณ บ้านแม่คาว หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร และ บ้านหนองไคร้ หมู่ ๖ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้

 
 

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. 2563 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตรวจสอบการใช้พื้นที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหาบุกรุกของราษฎรตามแนวทาง RID No.๑ ของกรมชลประทาน ในบริเวณเทศบาลเมืองแกนพัฒนา

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชลเข้าตรวจสอบและติดตามพื้นที่น้ำท่วมขัง บริเวณติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในหมู่บ้านทั้ง ๓ แห่ง ปริมาณน้ำได้ลดลงกลับเข้าสู่ภาวะ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat