.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 264.862 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 99.95%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 264.862 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2566 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 2.082 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 4.083 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 5.302 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 5.432 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 10.995 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0.0 มิลลิเมตร แม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0.0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0.0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0.0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +2.80 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.02) +1.45 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมด้วยนายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ได้ให้สัมภาษณ์กับศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวี ภาคเหนือ และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) ถึงประวัติความเป็นมาของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลฤดูแล้งปี ๒๕๖๕/๖๖...อ่านต่อ

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...อ่านต่อ


 
 

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไหว้ศาลสถิตประจำโครงการฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖...อ่านต่อ

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานนายสิทธิศักดิ์ ปัญญาล้าน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕...อ่านต่อ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat