.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 110.007 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 41.51%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 110.007 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 41.51 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 0.773 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 4.090 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 3.892 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.715 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 1.299 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0.7 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0 มิลลิเมตร แม่แฝก 0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.10 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.17) +1.35 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 5/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 4/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 3/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 2/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 1/2564

 

 

 

 

 

 
 

 

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดแนวทางและขอบเขตในการดำเนินงาน โครงการขยายรางส่งน้ำเหมืองแม่ดู่


 
 

วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ให้การต้อนรับนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑ และคณะสื่อมวลชน ในการลงพื้นที่ดูงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อรับฟังประวัติความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๔ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี ๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ให้การต้อนรับนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑ ในการลงพื้นที่สำรวจจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat