.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 276.833 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 104.47%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 276.833 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 104.47 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 27.133 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 615.452 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 4.640 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 109.369 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 10.188 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0.0 มิลลิเมตร แม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0.0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0.0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0.0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.40 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.02) +1.95 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 

34

-

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน เกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนการใช้น้ำ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอแนะ ร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเพื่อให้แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๖๖...อ่านต่อ

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอสันทราย กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน เกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนการใช้น้ำ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอแนะ ร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเพื่อให้แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๖๖...อ่านต่อ


 
 

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ให้การต้อนรับ นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน นางสาวอุไร เพ่งพิศ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ในการเข้าสำรวจปริมาณผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล...อ่านต่อ

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายอานนท์ พรเพชรสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่แตง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕...อ่านต่อ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat