.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 286.477 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 108.10%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 286.477 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 108.10 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 438.569 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 128.829 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 30.057 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0.0 มิลลิเมตร แม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0.0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0.0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0.0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.10 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.02) +0.000 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ๒ พร้อมคณะผู้บริหารเขื่อนภูมิพล และคณะเจ้าหน้าที่แผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ในการเข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้...อ่านต่อ  

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดให้มีการประชุมวางแผนบริหารจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๖/๖๗ สำหรับพื้นที่แม่แฝก กับทางเจ้าหน้าที่อำเภอสันทราย กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน เกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่...อ่านต่อ


 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดให้มีการประชุมวางแผนบริหารจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๖/๖๗ สำหรับพื้นที่แม่งัด กับทางเจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน เกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่...อ่านต่อ

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ให้การต้อนรับ ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำของฝายสินธุกิจปรีชา (ฝายแม่แฝก) ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าไผ่

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat