.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 2 สิงหาคม เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 92.858 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 35.04%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 92.858 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 35.04 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 2.046 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 69.427 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 4.400 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 56.001 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 6.497 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0.7 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0 มิลลิเมตร แม่แฝก 0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.15 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.17) +1.75 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- ประกาศสืบราคาวัสดุ จำนวน 12 รายการ (3 มี.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ จำนวน 84 รายการ (2 มี.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (3 ก.พ.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (3 ก.พ.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (20 ม.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุงาน Packet (16 ม.ค.63)

- สถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ (12 ม.ค.63)

- การเข้าร่วมสัเกตการณ์เพื่อสร้างความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาประชาชน ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 5/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 4/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 3/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 2/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 1/2564

 

 

 

 

 

 
 

 

ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ –๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทานและเกษตรกรเขตพื้นที่แม่แฝกและพื้นที่แม่งัด
ในการติดตามผลการส่งน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

วันอังคาร ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมกับ นายประชา คันธวณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา นายกฤศอนันต์ วัฒนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 และผู้บุกรุกหรือรุกล้ำที่ราชพัสดุ บริเวณถนนทางเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล


 
 

ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ –๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทานและเกษตรกรเขตพื้นที่แม่แฝกและพื้นที่แม่งัด
ในการติดตามผลการส่งน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมโครงการ “รวมใจสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง” ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat