.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 93.126 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 35.14%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 93.126 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 35.14 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 12.585 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 66.272 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 5.110 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 51.047 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 6.497 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 22.8 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 8.3 มิลลิเมตร แม่แฝก 22.4 มิลลิเมตร แม่เตาไห 30.6 มิลลิเมตร แม่โจ้ 13.6 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 16.8 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.28 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.17) +1.93 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- ประกาศสืบราคาวัสดุ จำนวน 12 รายการ (3 มี.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ จำนวน 84 รายการ (2 มี.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (3 ก.พ.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (3 ก.พ.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุ (20 ม.ค.63)

- ประกาศสืบราคาวัสดุงาน Packet (16 ม.ค.63)

- สถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ (12 ม.ค.63)

- การเข้าร่วมสัเกตการณ์เพื่อสร้างความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาประชาชน ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 5/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 4/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 3/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 2/2564

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 1/2564

 

 

 

 

 

 
 

 

วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้บุกรุกหรือรุกล้ำที่ราชพัสดุ บริเวณถนนทางเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตามนโยบาย RID TEAM ประเด็นที่ ๒ เรื่องการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค

ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑–๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทานและเกษตรกรเขตพื้นที่แม่แฝกและพื้นที่แม่งัด
ในการติดตามผลการส่งน้ำการปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ


 
 

ในช่วงระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทานและเกษตรกรเขตพื้นที่แม่แฝกและพื้นที่แม่งัด
ในการติดตามผลการส่งน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

วันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ประชุมหารือเรื่องแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนา เพื่อการเกษตรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat