.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 12 พฤภาคม 2565 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 92.666 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 34.97%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 92.666 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 34.97 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤภาคม 2565 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 15.867 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 22.666 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 2.075 ลบ.443./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 44.263 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 10.188 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 1.0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 1.2 มิลลิเมตร แม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 7.7 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0.0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0.0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.31 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.31) +1.12 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 

34

-

 

 

 

 

 

 

 
 
 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครชลประทาน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อรำลึกถึงวันแรกที่มีการจัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน เป็นการให้ความสำคัญของอาสาสมัครชลประทาน และสร้างขวัญกำลังใจของอาสาสมัครชลประทาน...อ่านต่อ

 เข้าร่วมประชุมหารือและแจ้งข่าวสารด้านการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อวางแผนพัฒนาด้านการเกษตร ของตำบลสันผีเสื้อ...อ่านต่อ


 
 

ลงพื้นที่ตรวจสอบ และได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย...อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบ และได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย...อ่านต่อ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat