.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 150.318 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 56.72%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 150.318 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 56.72 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 9.569 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 111.989 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 68.349 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 0.000 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 2.0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 2.2 มิลลิเมตร แม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0.0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 3.7 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 1.4 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.25 ม.รทก น้ำล้นฝาย 0.15 ม. ระดับน้ำในคลอง (+331.02) +0.00 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะ ในการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวัด คุณภาพน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล...อ่านต่อ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ บริเวณหมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้นท์แลนด์...อ่านต่อ


 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดให้มีการประชุมวางแผนบริหารจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ สำหรับพื้นที่แมงัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนการใช้น้ำ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอแนะร่วมกัน บริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๗...อ่านต่อ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดให้มีการประชุมวางแผนบริหารจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ สำหรับพื้นที่แม่แฝก เพื่อให้ทุกภาคส่วนการใช้น้ำ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอแนะร่วมกัน บริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๗...อ่านต่อ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat