.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 155.528 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 58.69%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 155.528 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 58.69 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 6.929 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 154.211 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 6.580 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 79.115 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 0.000 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0.0 มิลลิเมตร แม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0.0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0.0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0.0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.22 ม.รทก น้ำล้นฝาย 3.10 ม. ระดับน้ำในคลอง (+331.02) +1.88 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ สำนักเครื่องจักรกล ขุดลอกคลองส่งน้ำ และทางระบายน้ำล้นเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝน ๒๕๖๗...อ่านต่อ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ตรวจสอบ และซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบของโครการ เพื่อให้อาคารชลประทานต่างๆ มีสถานภาพที่พร้อมใช้งาน...อ่านต่อ  


 
 

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสิทธิศักดิ์ ปัญญาล้าน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ และเจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และผู้นำชุมชน ในการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างบริเวณไหล่ถนนติดกับคลองชลประทานซอย ๙ ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก...อ่านต่อ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเป้า-อินทขิลพัฒนา และกลุ่มผู้ใช้น้ำช่อแล-แม่หอพระสามัคคี ทำการขุดลอกและบำรุงรักษาระบบชลประทาน คลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ ก่อนการส่งน้ำในฤดูฝนปี ๒๕๖๗...อ่านต่อ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat