เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

ข่าวสารกิจกรรม ประจำปี 2560

วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมกับตำรวจภูธรแม่แตง จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

 
 

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาประเพณี 8 หน่วยงาน ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9 ฝึกการปฏิบัติภาคสนาม ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

 
 
   
     
 

วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้เข้าพื้นที่บรรเทา ความเสียหายฝายกั้นน้ำลุงต๋า (ฝายแม่กวง1) ที่เกิดการชำรุดเสียหายจากน้ำไหลหลาก ในพื้นที่ลำน้ำแม่กวง

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ และเข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ “การป้องกันน้ำท่วมเชียงใหม่”

 
   


   
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat